Skidlärargymnasiet

Riksintag särskild variant hotell- och turismprogrammet

Utbildningen är till för dig som vill arbeta i turistnäringen som skidlärare efter gymnasiet såväl nationellt som internationellt. Under vinterhalvåret förlägger vi två träningsdagar i veckan i Sälenfjällen, träningen består av alpin skidåkning av alla sorter samt undervisning i till exempel pedagogik, metodik eller varför inte lavin och säkerhet! Programmet blandar alltså teoretiska kunskaper med praktiska. Under ett antal veckor förläggs utbildningen ute på en arbetsplats.

Under dina tre år kommer du att genomgå  Svenska skidrådets sanktionerade stegutbildningar 1-3.

I årskurs 3 finns det också möjlighet att göra sin praktik utomlands.

 

Utbildningen är en särskild variant av programmet Hotell- och turism. Detta betyder att den är unik i sitt slag i Sverige och har riksrekrytering. Antagna elever är garanterade inackorderingsbidrag från CSN enligt deras regler. Gäller för alla oavsett vilken kommun eller nordiskt land du kommer ifrån.

skidlarargymnasiet.se